Veier

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Været


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


NORGES VAKRESTE VEISTREKNINGER
 

En veistrekning på 1850 km med det mest unike av den norske natruren.
Frem til år 2012 vil 18 veistrekninger få status som nationale turistveier.

Her blir det planlagt spennende rasteplasser og parkering til fotopunkter eller til de som vil gå noen flotte fotturer. Dette ut fra strenge kvalitetskrav til harmoni med omgivelsene, som forsterker oppevelsen av natur og uberørt landskap. Langs turistveiene finnes også mulighetfor fiske, fossevandring og fjellturer, samt tilbud om service, overnatting, kulturelle opplevelser og meget annet.

Når du er på tur vil du, både undervejs og på stedet, få information om turistveiene, i form av informasjonstavler og guider. De nasjonale turistveiene er skiltet med turistveisymbolet. Guiderne kan du få på det lokale turistkontor og på servicepunkter langs turistveiene.

Fire strekninger kan inntil videre smykke sig med turistveisymbolet:
Gamle Strynefjellsvegen (rv.258), riksvei 7 over Hardangervidda og gjennom Hardanger, Sognefjellsvegen (rv.55) og dele af Kystriksvegen i Nordland (rv.17).

Før rejsen kan du bruge denne nettsiden og planlegge turen.
Nasjonale Turistveier 
Se også på siden Links
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here