Vann

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland

HORNINGDALSVANNET
Horningdalsvannet er Vestlandets største og Europas dypeste innsjø. Vannet ligger 52 m.o.h. og er 514 m dypt. Den dypeste delen ligger omtrent 460 meter under havoverflaten. Vannet er aldri grønt som de mange andre sjøene på Vestlandet, men er helt klart og blått. Dette henger sammen med at der er ingen breer i nedslagsfeltet. Isen har gjennom år tusener gravet ut og formet dalene, sjøene og fjordene. En tror fjorden gikk helt opp til Horningdalsvannet før siste istid. Geologiske undersøkelser viser at havnivået gikk 15 m høyere enn Horningdalsvannet er i dag (55 m over dagens havnivå).

Foto: Olav J. Tveit. Horningdalsvatn   foto: Frithjof Fure. Horningdalsvannet

Et stort område av bunnen i Horningdalsvannet ligger under 500 meter. Av formasjonene til fjellene på nordsiden er det lett å se at vannet må være dypt. Fjellene stuper bratt ned til en dyp dal, det er som å se vannet til midt opp på fjellsiden. Det sies at det ligger undersjøiske saltsjøer på bunnen av vannet.

Det Kaspiske hav, er verdens største innsjø og ligger på grensen til Europa. Det er ikke beregnet som en Europeisk sjø, men det er dypere enn Horningdalsvannet.

Dybdekart over Horningdalsvatnet

Dette er Europas fem dypeste innsjøer:
1. Horningdalsvannet 514 m
2. Salsvannet i Nord-Trøndelag 464 m
3. Tinnsjøen i Telemark 460 m
4. Mjøsa, Norges største innsjø, 449 m
5. Lago di Como i Nord-Italia 410 m
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here