Solvinden

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Solvinden - hastighet og tetthet

Utover det lyset som kommer fra Solen, er det også en konstant strøm av elektrisk ladte partikkler, som man kaller solvinden.

Denne partikkelstrømmen karakteriseres ved partikklenes hastighet, som blir uttrykt i kilometer pr. sekund (km/s) samtidig ved at tettheten av partikklene er uttrykt som antallet av protoner pr. kubikkcentimeter. Protoner er de positivt ladde kernepartikkler, modsat de negativt ladde elektroner.

Under normale forhold vil solvinden ha en hastighet på ca. 350 km/s og en tethet på 2 protoner pr. kubikkcentimeter. Ved Solens poler strømmer solvinden med en langt større hastighet (ca. 700-800 km/s).

I Solens meget varme atmosfære, koronaen, kan det pga. magnetiske forstyrrelser oppstå huller, derfor er strømmen af partikkler meget hurtigere.

En slik rask strømm av partikkler vil innhente de partikkler, som tidligere er blitt utsent fra Solen og derfor forårsake en opphopning av partikkler, som i sidste omgang danner en sjokkbølge. Når en slik bølge passerer Jorden, vil den påvirke Jordens magnetfelt med bla. økt sjanse for å se nordlys.

Når hastigheten og tetheten av solvinden går opp, er det altså et uttrykk for, at partikkelstrømmen fra Solen er mere intens end vanlig. Solvindens hastighet og tethet måles av den amerikanske satellitt Advanced Composition Explorer (ACE).

Denne satellitten befinner seg på en avstand på 1,5 mio. km fra Jorden i retning mod Solen i en stabil bane omkring ett av de punktene, hvor Solens og Jordens tyngdekraft nettopp utligner hverandre (såkaldte Lagrange-punkter).
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here