solflekker

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland

Solflekker
Solens aktivitet avspejler i høy grad antallet afvsåkaldte solflekker på soloverflaten. Solflekkene er de områdene på Solens overflate, hvor temperaturen er ca. 1.500 grader lavere enn de normale 5.500 grader. Denne lavere temperaturen skylles, at Solens magnetfelt her er meget innviklet og sammensatt. Dermed begrenses tilførslen av varm gass fra de dypereliggende lag.

Sammensettningen av magnetfeltet kan være så komplisert, at det opphoper seg enorme mengder energi som spenninger i magnetfeltet. Denne energien kan - nesten som en spendt elastikk - utløses ved gigantiske soleksplosjoner eller utkastninger av stoff, som går under en betegnelse solutbrudd.

Det gennemsnitlige solplettal pr. år som funktion af årstallet - illustration: NOAA


Solens aktivitet følger en syklus på 11 år, på den måten er der hvert 11. år mange solflekker. Omkring maksimum er solflekketallet, R, typisk på omkring 200, mens det under solflekkminimum er tæt på 0.

Solflekketallet
Solflekketallet er ikke direkte antallet av solflekker på Solen, men beregnes utfra følgende formel:

R = k * (10*g + s)

Hvor "R" er solflekketallet,og "g" er anntallet av solflekkgrupper, er "s" det samlet antall flekker i alle gruppene og "k" er en konstant faktor, som angir observasjonenes "effektivitet". Denne konstant er et tal mellem 0 og 1.

Hvis der på Solen er fem grupper (g = 5) og det samlet antall flekker i disse gruppene er 87 (s = 87) og observasjonens effektivitet vurderes til å være 86% (k = 0,86), så finner en et solflekketall på R = 0,86 * (10*5 + 87) = 118.
 

Målt og forventet solflekkaktivitet for perioden 1970 - 2010.

  • Nordlyset skinner oftest og sterkest et par timer før midnatt eller ved midnatt
  • Sterke nordlys forekommer gjerne med cirka 27 dagers mellomrom. Grunnen er at nordlyset er sterkest når et aktivt område på solas overflate vender mot jorda. Sola roterer med en periode på cirka 27 dager.
  • Nordlys forekommer hyppigst senhøstes og tidlig om våren. Oktober, februar og mars er de beste måneder.
  • Forekomsten av nordlys varierer med solflekkperiodene, som har en 11-årssyklus. Den syklusen som vi nå er inne i, når antakelig sitt maksimum like etter årtusenskiftet.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here