Rovfugler

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Fjordhesten
Fuglereservat

ØRNER


HAVØRN
(HaIiaeetus albicilla)
Havørn 100 cm høy. Vår største rovfugl. Store, nesten rektangulære vinger. Kort avrundet hale. Gamle fugler har helt hvit hale. Gult nebb.
Låt, ku-ku-ku når noen nærmer seg reiret.
Hekker langs kysten fra Bergen til Vest-Finnmark.

KONGEØRN
(Aquila chrysaetos)
Kongeørn 95 cm høy. Mørkebrun med gul isse og nakke. Rolige vingeslag- eller den seiler majestetisk på ubevegelige vinger. Vår nest største rovfugl.
Hekker i fjelltrakter fra Agder-fylkene til Ø-Finnmark
 

FISKEØRN
(Pandion hallaetus)
Fiskeørn 60 cm høy. Brunsvart ryggside, hvit underside, mørk brystflekk. Hodet hvitaktig med brunsvart øyebånd. Svarte vingeknokflekker. Styrtdykker.
Låt, pjyppjypp-jypp-jypp.
Hekker spredt i de østlige delene av landet til Finnmark.
 

FALKER
 

JAKTFALK
(Falco rusticolus)
Jaktfalk 56 cm. Overside blå eller skifergrå med lyse flekker i tverrbånd på ryggen. Hvit underside med brune flekker.
Hekker fåtallig og spredt i høyfjellsstrøk over det meste av landet.
 

VANDREFALK
(Falco peregrinus)
Vandrefalk 45 cm. Svarte tverrbånd på oversiden, svarte tverrbånd på bryst, buk og kroppssider. Kraftig, svart mustasjestrek.
Hekker over det meste av Norge.
 

TÅRNFALK
(Falco tinnunculus)
Tårnfalk 35 cm. Rødbrun overside. Hannen har svarte flekker på ryggen, hunnen svarte tverrbånd. Lenger hale enn dvergfalk. Står stille i luffa på flagrende vinger.
Varsel låt, gigg-gigg-gigg-gigg.
Hekker i varierende tetthet over hele landet.
 

DVERGFALK
(Falco columbarius)
Dvergfalk 29 cm. Vår minste rovfugl. Undersiden har kraftige lengdestriper. Utydelig mustasjestrek. Vår minste rovfugl. Spisse vinger i stadig bevegelse under flukt som er lynsnar.
Låt, ved reirforstyrrelser
ki-ki-ki-ki.

Hekker vanlig i fjelltrakter over hele landet.
 

VÅKER

VEPSEVÅK
(Pernis apivorus)
Hvepsevåk 58 cm. Drakten meget varierende. Undersiden kan være mørke-brun eller hvit med spredte flekker. Stor som en hønsehauk eller musvåk, men kjennes fra dem på smalere vinger og lengre hale.
Hekker spredt i Sør-Norge til Trøndelag.
 

FJELLVÅK
(Buteo lagopus)
Fjellvåk 55 cm. Lys underside med en svart flekk ved hver vingeknoke. Bredt svart felt over buken og hvit overgump. Vanligste rovfugl i fjelltraktene.
Låt, klagende piiæh.
I høyereliggende skog- og fjelitrakter så å si over hele landet.
 

MUSVÅK
(Buteo buteo)
Musevåk 53 cm. Virker mørk under i flukt. De brede vingene har en bred, svart kant forrest på undersiden av vingene. Musvåken mangler hvit overgump.
Hekker i skogtrakter nord-østover fra V-Agder til Trøndelag.
 

HAUKER
 

HØNSEHAUK
(Accipiter gentilis)
Hønsehauk 60 cm. Ligner en meget Stor spurvehauk. Kretser ikke i seil-flukt over skog og åpent lende som spurvehauk og våk. Korte Låt, raskt kekk-kekk-kekk på reirplassen. Hekker i skogtrakter over hele landet.
 

SPURVEHAUK
(Accipiter nisus)
Spurvehauk 35 cm. Hannen har blågrå over-side, ofte rustrøde tverrbånd på undersiden. Eneste rovfugl som opptrer regelmessig i bystrøk og tett bebyggelse. Kretser rolig på stive vinger. Hekker mer eller mindre vanlig nordover til Troms.
 

MYRHAUK
(Circus cyaneus)
Myrhauk

45 cm. Hannen blågrå med svarte vingespisser. Hvit hale-rot. Hunnen brun med hvit halerot.
Hekker i den nordlige delsen av Gudbrandsdalen og på Dovre. Sparsomt i øst-Finnmark.
 

 
SIVHAUK
(Circus aeruginosus)
Sivhauk 50 cm. Hannen har mørk, rustbrun overside. Askegrå hale. Ikke hvit flekk ved halerota. Svarte vingespisser. Seilende lav flukt.
Vårlåt væi-væi, på hekkeplassen ki-ki-ki-ki-ke-ke.
Har hekket flere ganger på Lista siden midten av 1970-årene. Sees ellers årlig i sommerhalvåret i Sør-Norge.
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here