Ramnefjell

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Skafjellsulykken
Tafjordsulykken

LODALSULYKKEN - Lodalen fager og farlig.

Ikke en gang men to ganger i løpet av kort tid ble dalen ramt av denne katastrofen.
15. januar 1905 rasa det 1500 meter høge Ramnefjellet ut, og 62 menneske omkom. 13. september 1936 rasa det på nytt i Ramnefjellet, og 74 mennesker omkom.

Loen-ulykken 1905:

Bødal før raset i 1905.

15. januar 1905 raste det ut et stort fjellstykke fra det 1500 meter høye Ramnefjellet, og 62 mennesker omkom. Skredet løsnet 500 meter oppe i fjellsiden, og feide med seg en stor ur under. Fjellstykket var omkring 100 meter høyt, 50 meter bredt og 10 meter tykt. Det vil si at stenhammeren var omkring 50.000 kubikkmeter, tilsvarende en vekt på 125.000 tonn. I tillegg kom uren og grusen, slik at en regner med at ca. 870.000 tonn masse raste ut i Loenvannet.

 

Alle hus røk med
Flodbølga steg omkring 40 meter på det høyeste og feide med seg alle husene i Ytre Nesdal. Det same skjedde i Bødal, der alle husene nede ved vannet ble knust, med unntak av et par fjøs og noen mindre uthus. Turistbåten ”Lodalen” ble slengt 350 meter innover land.

Tilsammen omkom 24 menneske i Bødal selve rasnatta, og 3 mennesker senere av skadene de fikk. I Nesdal omkom 34 mennesker. Bare 9 av de omkomne ble funnet igjen og gravlagt.

Raset i 1905 ødela ialt 60 hus og drap 94 kyr, 10 hester, 145 sauer og 16 griser.
En minnesten ble reist på Nesodden same året, men den ble revet bort av raset i 1936.

En del av folket snakket om å flytte fra dalen etter ulykken, men alikevel ble alle gårdstunene bygd opp igjen. Husene ble reist lengre fra stranden. Geologer mente de stod trygt, for de ventet ikke flere ras fra Ramnefjell, sa de.

Loen-ulykken 1936:

Ved 5-tiden om morgenen den 13. september raste det på nytt i Ramnefjell, og 74 mennesker omkom.

70 meter høy bølge.

Denne gangen løsnet et enormt fjellstykke på omkring 1 million kubikkmeter 800 meter oppe i fjellet. Flodbølgen gikk 70 meter høy, og feide på nytt med seg alle gårdene omkring Loenvannet.
 
I 1936 rasa ein million tonn kubikkmeter masse ut frå Ramnefjell og flodbølgja feia vekk alle gardane kring Loenvatnet.


Ramnefjellet etter raset i 1936

Denne gangen var bølgen så høy at den slo over Nesodden rett imot raset og skuret den ren. Selv om minnesmerket fra 1905 på toppen av Nesodden var støpt fast i fjellet, ble det revet bort.

Store tap av menneskeliv
I Bødal omkom 44 personer. I Nesdal ble husene som ble bygd opp igjen høyere oppe i 1905 spart, mens bruket Fredsvoll nærmere vannet ble ramt, og 3 mennesker omkom. I Indre Nesdal omkom 23 menneske.

Lengre nede langs vannet gjorde flodbølga også stor skade. På bruket Sanden mistet 2 smågutter livet, og på Osnes omkom 2 personer.

Katastrofen lokka til seg mange tilskuerere, i tillegg til rednings-mannskapene og de frivillige hjelperne.

Rednings-mannskap bærer vekk en av de omkomne.


Største katastrofen

Lodalsulykken var den største naturkatastrofen som hadde ramt landet i nyere tid, og det ble satt i gang et storfelt redningsarbeid.
Helsepersonell og redningsmannskap strømde til, og mange av de skadde ble sendt til det da nyåpna Nordfjord sjukehus på Nordfjordeid.

 

Kronprins i gravferd

Kronprins Olav var til stede ved gravleggelsen for de omkomne i Loen kirke.
Gårdene i Bødal og Nesdal ble aldri bygd opp igjen etter denne siste ulykken.
 

 

Minnesmerke
På veien mellom Bødal og Kjenndal er det montert en koparplate med navene på de som ikkje ble funnet etter Lodals-ulykkene i 1905 og 1936.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here