Myter og overtro

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland

Solen

Nordlys i historisk sammenheng
Nordlys har vært observert gjennom årtusener og er blitt beskrevet i bl.a. oldtidens skrifter fra land som Kina, Egypt, Hellas og Romerriget. Det finnes mange fantastiske fortellinger om nordlyset og fantasifulle årsaksforklaringer. I de nordiske landene, som ligger i eller nær nordlyssonen, har nordlys vært en mystisk, uforklarlig og innimellom skremmende del av hverdagen og en finner beskrivelser av nordlyset i nordiske sagaer og folkesagn. Men det var også i de nordiske landene, at den moderne nordlysforskning vokste opp og ble en vesentlig del av nytidens romforskning.

Myter og overtro
Hos mange folkeslag har nordlyset skapt myter og overtro. For det meste har nordlyset gitt anledning til frykt for det overnaturlige eller det som ble framlagt som varsel om ulykker og død. Det er en vesentlig forskjel i folketroen mellom sør og nord. Denne forskjellen har en reel fysisk bakgrunn. I de nordlige landsdelene, i eller nær nordlyssonen er nordlyset en dagligdags opplevelse, mens det forekommer sjeldent i sør.

Ikke alle forestillinger om nordlyset var like uhyggelige. Ifølge fortellingene blant Ottawa-indianerne i Canada skapte guden Nanahboozko verdenen og menneskene og ga dem lærdom og erfaringer. Senere flyttet han lengre mod nord, men lovte før han reiste, at han alltid ville følge med i livene deres og passe godt på dem. Som tegn på dette, ville han tenne kraftige flammer fra tid til annen, og gjenskinnet på himmelen skulle bli synlig for menneskene. Så for disse indianere var nordlyset tegn på, at Nanahboozko, deres gud og skaper, passet godt på sine barn og alltid hadde dem i tankene.
    


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here