Midnattssol

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Nordlys
Jettegryter

Hva er midnattssolen?
Jorden kretser rundt om solen, noe som alle vet, men det er jordakselens helling i forhold til solen som gir oss de årstidene vi har.

Skissen viser midnattssolen på det nordlige polarområde og mørketid på det sydlige polarområde.
Polarsirkelen oppstår ved jordens rotasjon som grensen for midnattssolen og mørketiden.

 

Midnattssolen - eller rettere sagt døgn solen skyldes jordakselens 23 graders helning i forhold til solen, akkurat som årstidene er. Det gjør at solen som er innenfor Polarsirkelen en del av året, skinner 24 timer i døgnet og kretser himmelen rundt. Om natten skinner solen over jordakselens omdreiningspunkt Nordpolen / Sørpolen og i de nordlige områder har de lyse netter og midnattssolen.

Polarsirkelen oppstår dermed som grensen for det området omkring polene, hvor solen skinner om sommeren over polaksen om natten, mens solen om vinteren ikke når opp over polarsirkelen, selv ved middagstid. Dette er fordi jordens helling er i skyggesiden i forhold til solen. På skissen kan du se hvordan. Ved polarsirkelen er det er selvsagt en forskjel om du står på et fjell eller i en dal når solen skinner i horisontlinjen.

   

Alle vet at jorden roterer rund sin egen aksel, nord og sydpolen, men det synes som om at midnattssolen kretser horisonten rundt. Det er et fenomen som fascinerer mange og noen reiser langt mot nord Skandinavia for kanskje bare å oppleve regnvær. Det beste stedet en kan oppleve midnattssolen er i Grønland, for der kan en komme lengst mot nord og været er mest stabilt.

Tidsrommet der er midnattssol varierer og er avhengig av hvor langt nord for polarsirkelen en er. Jo nærmere polen (nord eller sydpolen), jo mer lik er solens bane over horisonten og jo lengre tid av året er der midnattssol. Det sammen gjelder i vinterhalvåret. På selve polen finnes ikke alminnelig dag og natt, fordi solen her kretser horisonten rundt uten synlig forskjel, mens den langsomt i løpet av året stiger opp over horisonten og daler ned  igjen. Det er derfor det er et halvt års dag og et halvt års natt, med tussemørke i flere uker innimellom.

På nord og sydpolen er det derfor ikke jordens rotasjon rundt sin pol som gir dag og nat en gang i døgnet, men jordens krets rundt om solen og det tar et år å kretse rundt om solen. Innenfor polarsirkelen oppfører månen seg merkelig nok på samme måte, den er enten helt vekke eller kretser horisonten rundt.

Tekst er sitert fra http://www.geocities.com/holsting.geo/midnsolx.html


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here