Isdannelse

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Breder
Naturfenomener

Fra snø til is
Snøkrystaller er stjerneformede snøfnugg med sekstallig symmetri.

Tørr nyfallen sne har normalt en tetthet på rundt 0,1 g/cm³. Når snøen har ligget på jorden i en tid, er snøfnuggende blitt til små iskuler. Det skjer ved at de ytterste grenene smelter (eller fordamper) bort, og de små vanndråpene fryser på nytt i i fnuggenes midtpunkt. Videre sammenpressing av sne og is og gjenfrysning av smeltevann øker tettheten til Isen til omkring 0,55 g/cm³. Snø som har overlevd en sommer kalles for firn.

Tetthetsøkningen i firn foregår ved at større krystaller "spiser" opp de mindre. Smelte-vannet renner inn i mellomrommene og fryser til på nytt og dermed dannes større iskrystaller. Tettheten øker langsomt og ved en tetthet på omkring 0,8 g/cm³, er firnen er nesten lufttett og er blitt til det en kaller breis.

Tiden det tar før firn blir til breis, varierer mye og er hovedsaklig bestemt av sommer-temperaturen. Ved kystklima, der det ofte skifter mellom frost og tøvær, som i Norge og Island, skjer det over en periode på 5-6 år, men kan ta flere hundre til tusen år i det sentrale Antarktis.
Den videre utviklingen i breen er at de store krystallene vokser på bekostning av de små. I stagnerende, dynamisk inaktive breer har en påvist iskrystller store som fotballer.
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here