Fossens høyde

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland

Utfra Norges Vassdrag og energidierktorats målinger

NVE har valgt å benytte følgende definisjon på en foss: En foss er en del av elven der vannet har et tilnærmet loddrett fall. Med tilnærmet loddrett fall menes et fall som er brattere enn 30' dvs. ca. 2 meter fall per meter horisontal lengde.

Følgende liste er derfor satt opp over Norges høyeste fosser:

Foss /elv /fylke Fall (m) Status
Brudesløret 1) i Geirangerfjorden (Møre og Romsdal) 300 Uregulert
Sju søstre 1) i Geirangerfjorden (Møre og Romsdal) 300 Uregulert
Mongefossen i Rauma (Møre og Romsdal) 300 Utbygd
Tyssestrengene i Tysso (Hordaland) 300 Utbygd
Ringedalsfossen i Tysso (Hordaland) 300 Utbygd
Skykkjedalsfossen i Sima (Hordaland) 300 Utbygd
Vettisfossen i Utla (Sogn og Fjordane) 275 Vernet
Mollisfossen i Reisaelva (Troms) 269 Vernet
Austerkrokfossen i Fagerbakkvassdraget (Nordland) 256 Utbygd
Søre Mardalsfoss i Eira (Møre og Romsdal) 250 Utbygd
Vedalsfossen i Veig (Hordaland) 200 Vernet
Feigefossen i Feigedalselva (Sogn og Fjordane) 200 Vernet

Elvene merket med 1) har en betydelig sesongvariasjon i vannføring. Det er som regel alltid vann i fossen, men utenom perioder med nedbør og snesmelting vil disse majestetiske fallene være lite iøyenfallende.

Som det fremgår i listen er det ulik nøyaktighetsgrad mellom objektene. Det skyldes at noen fosser er nivellert, mens andre høyder er tatt ut fra kartserien M711. Et annet moment som gjør fastsettelse av fallhøyden vannskelig, er vannføringens innvirkning. En foss kan således bestå av to fall under liten vannføring, mens ved stor vannføring vil fossen kunne fremstå som ett sammenhengende vannfall.

Ansvarlig for denne informasjon: Informasjon og samfunnskontakt


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here