Fuglereservat

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Fjordhesten
Rovfugler

FUGLEFJELLET PÅ RUNDE
Runde ligger på den ytterste bebodde øya i Herøy kommune. På øya finner man Norges sørligste og lettest tilgjengelige fuglefjell. Fjellet reiser seg loddrett fra havet til 300 m. Flere hundrede tusen fugler hekker her, blant annet krykkje, lunde, alke, lomvi, skarv, havhest og havsule. Til sammen er over 220 arter observert.

Foto: Opplandsbilder, Knut Heggehagen   Foto: Per Eide, Runde fuglefjell   Foto: Magnar Fjørtoft. Lundefugl

Selve fuglefjellet stuper rett i havet. Besøker man fuglefjellet i hekketiden (våren og forsommeren) med hundretusenvis av fugler så er dette en storartet opplevelse. Landskapet er preget av lav vegetasjon/kysthei. Terrenget har fint anlagte stier, som gjør det enkelt å ta seg frem. Om man legger turen til Runde bør man passe på å velge en fineværsdag, vind, regn og tåke kan ødelegge mye av opplevelsen.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here