Fjellskred

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Tafjord
Ramnefjell
Skafjell


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


FJELLSKRED, EN DEL AV HVERDAGEN INNE I FJORDENE.

Norge er et fantastisk land med storslått natur. Men naturen har sine baksider som folkene som bor inne i fjordene kan merke med jevne mellomrum. Det er jo en naturlig prosess som tar mange tusen år og det kan gå mage hundre år mellom hver gang det skjer, men som har en tragisk utgang hver gang og som fjordfolket er kjendt med og lever sammen med hver dag som går.

  •  Det har skjedd i Loen, da Ramnefjellet raste ned i Lovannet.
  •  Det har skjedd i Tafjord, da Langhammaren raste ut i fjorden.
  •  Det har skjedd i Skafjell, der fjellet raste ut i fjorden.

Finnes det flere steder hvor lignende ulykker har skjedd, må dere kontakte Webmaster for å få det med på hjemmesiden. 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here