Nordlysets farger

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland

Hvordan ser nordlyset ut?
I nordlyssonene, som er ringformede områder rundt de magnetiske poler, er nordlysene oftest hvitgrønnlige og har en form som langstrakte, svakt bølgende gardiner, som henger fra horisont til horisont, ofte i timevis. Nordlyset ligner også buer, som går ut fra jorden, de går opp i meget stor høyde og vender tilbake til jorden (herfra betegnelsen nordlysbue). Innimellom blir de ellers så rolige nordlysbuene aktive og urolige for så å eksplodere i ville bevegelser med kraftig lysende farger.

Nordlysets farger varierer med høyden
.
Det sterke, grønne lyset oppstår i området mellom 120-180 km. Over dette finner vi det røde nordlyset, mens blått og fiolett hovedsakelig opptrer under 120 km. Når det "stormer" på sola, opptrer røde farger mellom 90 og 100 km over bakken. Noen ganger kan man se et fullstendig rødt nordlys, særlig på lave breddegrader. I tidligere tider ble dette ofte misoppfattet som en stor brann bak horisonten.

Farger

Mens sollyset inneholder all synlige farger i blanding, og framstår som hvitt for våre øyne, inneholder nordlyset bare visse spesielle farger. Dette kommer av at nordlyset skapes gjennom lysutsendelser fra atomer og ioner i atmosfæren når disse blir truffet av partikler i solvinden.

Atmosfæren består nesten utelukkende av nitrogen og oksygen og det blir derfor disse atomenes spesielle egenskaper som bestemmer fargeutsendelsen. Figuren viser nordlysfargene med angivelse av hvilke atomer og ioner som sender dem ut.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here