Fakta om Norge

 

 Start/Home | Op/Return | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Det Norske Flagg
Det Norske Riksvåpen
Veier


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Landformer
Geologi og landskap
Berggrunnen
Breer

FAKTA OM NORGE

Bakgrunn
Vikingene herjet over det meste av Europa i ca to århundre. Fra det 9. århundrede til det 11. århundrede var en tid med nasjonal forening og ekspansion. Det var først ved kristendommens inntog i Norge, av Olav Tryggvason i år 994, at Viking raidene opphørte. Den norske kongerækken uddøde i 1387, og landet gikk inn i en unionsperiode med Danmark.
I 1397 ble Norge okkupert av Danmark. Dette markerte en periode i Norges historie, som  kjennes under "400-års natten", der Norge var den svakeste parten i unionen med Danmark. Etter at Danmark-Norge mistet sin flåte under napoleonskrigene og sluttet seg til den tapende parten og i tillegg var gått konkurs, ble kongen ved Freden i Kiel tvunget til å gi Norge til kongen av Sverige. Det var først i 1814 at Norge fikk sin første Grunnlov, som ble underskrevet på Eidsvoll.

Norge forsøkte å etablere seg som uavhengig stat med Eidsvold-forfatningen den 17. Mai 1814 og valget av statsholder, prins Christian Frederik (den senere kong Christian VIII av Danmark), til konge av Norge, men øyeblikkelig etter tvang Sverige med militær makt Norge inn i en ny union. Den svenske tronearvingen Carl Johan (Bernadotte) godtog Eidsvold-forfatningen, og det Norske Storting aksepterte den 4. november en personalunion under felles konge.

En økende følelse av nasjonalisme fikk Nordmennen til å ville ha sin uavhengighet. Dette skjedde via et referendum i 1905, som garanterte Norge sin uavhengighet. I år 2005 feirer Norge 100 års dagen for frigjørelsen fra Sverge.
Under første verdenskrig forholdt Norge seg nøytral og proklamerte at de ville være nøytrale under den andre verdenskrig også, men kunne ikke forhindre å bli invadert av Tyskerne. Okkupasjonen varte fra 1940 - 1945. I 1949 oppga Norge sin nøytralitet for å bli medlem av NATO.
I 1960 årene oppdaget Norge olje og gass i Nordsjøen, og det ble vendepunktet i Norsk økonomi.
To ganger er det blitt stemt om Norge skal med i EU. Første gang i 1972 og andre gang i 1994. Begge gangene ble det nedstemt.


GEOGRAFI

 
Beliggenhet Nord Europa, omringet av Nordsjøen og Atlanterhavet. Sverge ligger øst for Norge.
Breddegrad 62 00N, 10 00E
Areal Totalt: 324,220 km
Land: 307,860 km
Vann: 16,360 km
Areal inkl. søer og øer: 386975 km²
Grenser Totalt: 2,544 km
Grenser til: Russland 196 km, Finnland 729 km, Sverge 1,619 km
Norske kysten 21,925 km
(Dette er inkludert fastlandet 3,419 km, store øyer 2,413 km, lange fjorder og en rekke små øyer 16,093 km).
Norske kysten er en av de lengste og mest hardføre i verden.
Det finnes ca. 50,000 øyer langs kysten
.
Klima Golfstrømmen følger oppover langs hele den Norske kyst. Ute ved havet er klimaet temperert og inne i landet er temperaturen kaldere med økt nedbør og kaldere somre. På vestkysten kommer nedbøren som regn så å si hele året rundt.
Landskap Norges landskap er et resultat av de store istidene som har herjet over mange tusen år. Preget at isbreer, bratte fjell, lange fjorder, frodige daler og store tundra sletter nord i landet. Nesten 2/3 av Norge er fjell.
Høydeforskjeller Laveste punkt: Nordsjøen 0 m
Høyeste punkt: Galdhøpiggen 2,469 m
Naturlige
ressurser
Olje, natur gass, kopper, nikkel, bly, jernmalm, sink, svovelkis, aluminium, fiskeri, tømmer og vannkraft.
Utnyttet land Dyrket jord: 3 %
Fast grøde: 0 %
Skog: 27 %
Annet: 70 %
Naturhendelser Stein, jord og snø ras

BEFOLKNING

 
Antall 4,546,123 (Juli 2003)
13,9 innbyggere pr km
Barn 1,8 barn født/kvinne
Gjennomsnitts alder Totalt: 37,7 år
Kvinner: 38,7 år
Menn: 36,7 år
Forventet levealder Gjennomsnitt: 79,09 år
Kvinner: 82,22 år
Menn: 76,15 år
Befolknings vekst 0,46%
Etniske grupper Nordmenn, ca.20,000 samer
Religion Protestantisk Luterianer 86% (Stats kirke), andre Protestantiske og Romersk Katolske 3%, andre 1%, ingen og ukjent 10%. (1997)
Språk Norsk Bokmål og Nynorsk. Liten gruppe snakker samisk.
Nasjonalitet Nordmenn

REGJERING OG LAND
 
Lands navn Konvensjonel lang form: Kingdom of Norway
Konvensjonel kort form: Norway
Lokalt lang form: Kongeriket Norge
Lokal kort form: Norge
Statschef Harald 5. (fra 1991)
Regeringssjef Jens Stoltenberg (fra 2005)
Regjerings form Monarki
Hovedstad Oslo
Landsoppdeling 19 fylker (Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold.
Større byer Bergen, Trondheim, Stavanger
Hovedstad Oslo
Tilhørende områder Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard
Uavhengighet Den 7. juni 1905 deklarerte Norge unionen med Sverge for oppløst. Den 26. oktober godtok Sverge unions oppløsningen.
Nasjonaldag Grunnlovsdag, 17. mai (1814); Notat- den 14. januar 1814, gav Danmark Norge til Sverige. Norge motstod Sverige ved å lage en Norsk grunnlov fire måneder senere. Den 14. august 1814 proklamerte Norge sin uavhengig, men i union med Sverige. Denne unionen ble oppløst den 7. juni 1905.
Det Norske flagg Norgesflagget
Nasjonal sang Ja, vi elsker elsker dette landet...   Tekst - klik her
Grunnlov Revidert i 1884
Myndighetsalder 18 år
Flagg Rødt med et blått kors som går helt til ytterkantene av flagget, hvit linje følger på begge sider av det blå korset . Har samme stil som alle de Nordiske landene.

ØKONOMI
 
Bakgrunn
Norges økonomi er et kapitalistisk velferdssamfunn og en blanding av et fritt marked aktivitet og statlig interesser. Staten styrer nøkkelområder som oljeindustrien (for det meste statens eie). Landet er rikt på naturlige resurser; som Olje, vannkraft, fiske og mineraler. Norge er meget avhengig av oljeproduksjonen og de internasjonale oljepriser. I 1999 ble 35 % av olje og gas eksportert. Bare Saudi Arabia og Russland eksporterer mer olje enn Norge.
Norge valgte å bli ute av EU under et referendum i November 1994. Velferden vokste i 2000 med 2,7 % i sammenligning med 0,8 % i 1999, men hadde et tilbakefall med 1,3 % i 2001. Høye oljepriser hjalp på økonomien i 2002 til tross for en dårlig verdensøkonomi.
Regjeringen har gjort store fremskritt med tillatelse av privatisering. Norge har en av de høyeste levestandardene i verden, men bekymrer seg for fremtiden når olje- og gass resursene blir tomme. Staten har satt av deler av oljeinntektene i et oljefond som er investert i utlandet og er estimert til mer enn $ 43 milliarder.

Arbeidsstyrke

2,4 millioner (2000)
Arbeidssektorer Servise yrket74 %, Industri 22 %, jordbruk, skogbruk og fiske 4 % (1995)
Arbeidsledighet 3,9 % (2002)
Industri Olje og gass, matvarekonservering, skipsverft, pulp og papir produkter, metall, kjemikalier, tømmer, minedrift, tekstiler og fiske.
Industriell vekst 1,2 % (2002)
El produksjons-
former
Olje og gass: 0,4 %
Vannkraft: 99,3 %
Andre: 0,3 %
Atomkraft: 0 %
Eksport land EU 76 % (Storbritannia 19,8 %, Frankrike 11,8 %, Tyskland 11,6 %, Holland 10,2 %, Sverge 7,9 %),
USA 7,9 % (2001)
Import land EU 66,5 % (Sverge 15,5 %, Tyskland 12,8 %, Storbritannia 7,8 %, Danmark 7,2 %, Frankrike 5,2 %),
USA 7,0 % (2001)
Utenlandsgjeld 0 $ (Norge er en netto ekstern Kreditor)
Økonomisk utenlandskhjelp ODA, $ 1,4 milliarder (1998)
Penge valuta Norske Kroner (NOK)
Valuta $ Norske kroner per US $: 6-7 (2004), 7,98 (2002), 8,99 (2001), 8,8 (2000), 7,7 (1999), 7,5 (1998).

MILITÆR
 
Militære avdelinger Den Norske Hær, Det Kongelige Norske  Sjøvern (inkludert kyst artilleriet og kystvakten), Det Kongelige Norske  Flyvåpen og Hjemmevernet.
Vernepliktig alder 20 år
Rekrutterings-dyktig alder Menn i alder 15-49 år: 1.099.314 menn i 2003
Annuelt antall vernepliktige Menn: 27,249 (2003)


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here