Det Norske Flagg

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Flaggets Historie
Lov om Norges Flagg
100 år med eget flagg
Tidligere flaggdager


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Det Norske riksvåpen

Det Norske flagg

1814

Norge får egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget.

1821

Stortinget nedsetter en flaggkomité og vedtar flagget slik vi kjenner det. Fargene er frihetens trikolor og sidestilte Norge med andre frie nasjoner. Men flagget kunne enda ikke vaie fritt.

1844

“Sildesalaten” blir til. Dette flagget var en svensknorsk variant som ble brukt på både orlogs- og handelsflagg. Det venstre øvre hjørnet har svensk innslag.

1898

Handelsflagget ble nå det rene norske flagget.

1905

Den 7.juni ble det unionsoppløsning med Sverige og fra den dagen har både handelsflagget og orlogsflagget vært det rene Norske flagget.

1941

Under okkupasjonen ble det innført en restriktiv flagglov som kun tillot flagging på flaggstang. Det vil si at det var forbudt å gå i 17.mai tog å bære flagget, ha flagget eller dets farger på seg.

1945

8.mai frigjøringsdagen - flagget blir et sentralt og kjært symbol på frihet og selvstendighet.

Nasjonalsang: Ja vi elsker elsker dette landet

Tekst til Nasjonalsang:

Både den andre verdenskrig og norsk idrett har vært med å gi det norske flagget dets sterke symbolverdi i dag. Norsk idrett bruker og ærer flagget over hele verden og i alle media.

Det norske flagget er «Norge vårt land», vår historiske arv, og under krigen var det et motstandssymbol. Quisling-regjeringen tillot nemlig ikke flagging utenom de offisielle flaggdagene den hadde bestemt. I dag kan privatpersoner flagge akkurat når det passer dem.

FLAGGETS STØRRELSEH OG HVORDAN VI HEISER  FLAGGET
Flaggets lengde skal være 1/3 av stangens høyde, mens vimpler kan være noe lengre. Flagget skal være høyrødt med et mørkeblått kors, med rette vinkler og det blå kors skal ha en hvit kant rundt. Det firdelte firkantede flagget skal ha disse målforholdenen 16 til 22:

De firkanter nærmet flaggstangen skal være kvadranter og hver av dem skal være 6/16 av flaggets bredde og 6/22 av flaggets lengde. De to ytterste firkanter skal derimot være like brede som de to først firkanter, men ha en lengde på 12/22 av flaggets lengde.
Bredden av det blå korset skal være 2/16 av flaggets bredde og 2/22 av flaggets lengde. Bredden av den hvite kanten skal være 1/16 av flaggets bredde og 1/22 av flaggets lengde.

Hvordan heiser vi det norske flagget når vi skal ha det opp på en vanlig frittstående flaggstang? Jo, det skal heises ”bestemt og jevnt”. Flagglinen skal holdes stram, både ved heising og firing. Flagget skal aldri berøre bakken under heising eller firing.

De private balkongflaggene kan heises og fires som et stangflagg. Noen balkongflagg har line og kan fires på halv stang ved sorgmarkering.
Flagging på hytta er en god skikk, og du følger samme regler for flagging som ellers. Flagget skal vel helst bare brukes fra bil 1. mai og 17. mai. Flagget skal festes godt til bilen, for eksempel bilpanseret.

Flagget skal oppbevares slik at det ikke er krøllete og sjaskete når det skal brukes. Flagget skal ikke være falmet, og det skal repareres hvis det har fått rifter og skader. Er flagget i så dårlig forfatning at det må kasseres, er det to måter å gjøre det på: Enten ved å brenne flagget, eller sprette fargene fra hverandre, slik at det ikke kan ”vanæres” senere.

NÅR SKAL VI FLAGGE
I den lyse årstiden:
Fra mars - oktober, heises flagget klokka 8 og fires ved solnedgang, men aldri senere enn klokka 21.
I den mørke årstiden:
Fra november - februar, skal ikke flagget opp før klokka 9 og
fires ved solnedgang, men aldri senere enn klokka 21.

I Nordland, Troms og Finnmark har sitt eget reglement. Fra november t.o.m februar, skal flagget heises kl. 10.00 og fires kl. 15.00

PRIVAT FLAGGING
Har du flaggstang, bør du flagge på alle private og offentlige fest- og høytidsdager. Utenom de offisielle flaggdagene er det også vanlig å flagge på FN dagen 24. oktober. Enkelte velger også å flagge langfredag, uten at man kan si at dette er vanlig.

For privatfolks bruk av flagget har vi bare retningslinjer for god skikk og bruk. For offentlige myndigheters flagging er det derimot egne rettslige regler. Det som av mange anses som privates gode skikk og bruk, ligner på en del av påbudene til det offentliges flagging. Mange private er ikke særlig opptatt av regler, selv om de både er glade i flagget og gjerne vil bruke det. Å være så veldig formelle bør vi derfor være forsiktige med for privatfolks bruk.

Ja, de kan flagge for toppgevinst i Lotto, for sin egen bursdag eller for seier i en fotballkamp. Privatpersoner er heller ikke bundet til klokkeslettene som er satt for heising og firing av flagget. Har de flaggstang, er det bedre at de heiser flagget en time før og firer det en time etter de fastsatte klokkeslettene, enn at de lar være å flagge. Likevel er det god skikk og bruk å følge en del av hovedreglene i det offentliges flaggreglement.

OFFISIELLE FLAGGDAGER (pr 1.7.2003)
Fra offentlige bygninger og eiendommer er det påbudt å flagge på offisielle flaggdager. Privatpersoner kan selv bestemme om de vil flagge på disse dagene:

  1. JANUAR 1. Nyttårsdag
21. JANUAR H.K.H.Prinsesse Ingrid Alexandra
  6. FEBRUAR Samefolkets dag
21. FEBRUAR H.M. Kong Harald V
  1. PÅSKEDAG Offentlig Høytidsdag
  1. MAI Offentlig Høytidsdag
  8. MAI Frigjøringsdagen 1945
17. MAI Grunnlovsdagen
  1. PINSEDAG  
  7. JUNI Unionsoppløsningen 1905
  4. JULI H.M. Dronning Sonja
20. JULI H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
29. JULI Olsok
19. AUGUST H.K.H.Kronprinsesse Mette-Marit
24. OKTOBER FN dagen
25. DESEMBER 1. Juledag
     

DeSsuTen skal deT flaGges på dageR med stortingsvalg, eller når regjeringen av forskjkllige årsaker bestemmer det. kong Olav V levde var hans fødselsdag, 2. juli, offisiell flaggdag. I Norge har vi ingen tradisjon på å flagge offisielt for avdøde konger eller familiemedlemmer. Privatpersoner kan imidlertid gjøre dette.

FLAGGING VED BEGRAVELSER
Ved sorgmarkering skal flagget først heises til topps og deretter fires en tredel fra toppen av flaggstangen. Etter gravleggingen skal flaggene heises på hel stang når kirkeklokkene ringer.
                                                                                                                 Top


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here