Skafjell

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Tafjordulykken
Lodalsulykken


SKAFJELLULYKKEN

Det er reist en minnesten på kaien til minne om dem som omkom i ulykken.

Foto: M Kennov - Bauta i skafjell      Foto: M Kennov - minnesten i Safjell   

Om kvelden den 8. januar 1731, raste et stort sykke av Rammerfjell, nu Skafjellet, ut i fjorden. På den adre siden av fjorden kan en et stort merke i fjellsiden etter det som skjedde.

Raset tok med seg gården Uren og flodbølgen slo langt innover land på denne siden av fjorden og gjorde stor skade. Hus og naust ble knust og skip ble kastet helt opp på kirkegården (som ligger høyt oppe). Kirken ble så skadet at den måtte rivest ned.

I alt krevde ulykken omkring 17 menneskeliv. Blant dem var alle de 5 småbarna på gården Uren.

                     Foto: M Kennov - Skafjell      Foto: M Kennov - Skafjell
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here