Solvinden

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Solvinden - hastighet og tetthet

Udover det lys der kommer fra Solen, er der også en konstant strøm af elektrisk ladede partikler, som man kalder solvinden.

Denne partikelstrøm karakteriseres ved partiklernes hastighed, der udtrykkes i kilometer pr. sekund (km/s) samt ved tætheden af partikler udtrykt som antallet af protoner pr. kubikcentimeter. Protoner er de positivt ladede kernepartikler modsat de negativt ladede elektroner.

Under normale forhold vil solvinden have en hastighed på ca. 350 km/s og en tæthed på 2 protoner pr. kubikcentimeter. Ved Solens poler strømmer solvinden dog med en langt større hastighed (ca. 700-800 km/s).

I Solens meget varme atmosfære, koronaen, kan der pga. magnetiske forstyrrelser opstå huller, hvorfra strømmen af partikler er meget hurtigere.

En sådan hurtig strøm af partikler vil indhente de partikler, der tidligere er blevet udsendt fra Solen og derved forårsage en ophobning af partikler, der i sidste ende danner en chok-bølge. Når en sådan bølge passerer Jorden, vil den påvirke Jordens magnetfelt med bla. øget chance for nordlys til følge.

Når hastigheden og tætheden af solvinden går op, er det altså et udtryk for, at partikelstrømmen fra Solen er mere intens end sædvanligt.

Solvindens hastighed og tæthed måles af den amerikanske satellit Advanced Composition Explorer (ACE).

Denne satellit befinder sig i en afstand på 1,5 mio. km fra Jorden i retning mod Solen i en stabil bane omkring ét af de punkter, hvor Solens og Jordens tyngdekraft netop udligner hinanden (såkaldte Lagrange-punkter).
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here