Solpletter

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Solpletter

Solens aktivitet afspejles i høj grad af antallet af såkaldte solpletter på overfladen. Solpletterne er områder på Solens overflade, hvor temperaturen er ca. 1.500 grader lavere end de normale 5.500 grader. Denne lavere temperatur skyldes, at Solens magnetfelt her er særligt indviklet og sammensnøret. Derved begrænses tilførslen af varm gas fra de dybereliggende lag.

Sammensnøringen af magnetfeltet kan være så kompliceret, at der ophober sig enorme mængder energi som spændinger i magnetfeltet. Denne energi kan - nærmest som en spændt elastik - udløses ved gigantiske soleksplosioner eller udkastninger af stof, som man under ét betegner soludbrud.

Det gennemsnitlige solplettal pr. år som funktion af årstallet - illustration: NOAA


Solens aktivitet følger en cyklus på 11 år, således at der hvert 11. år er mange solpletter. Omkring maksimum er solplettallet, R, typisk omkring 200, mens det under solpletminimum er tæt på 0.

Solplettallet
Solplettallet er ikke direkte antallet af solpletter på Solen, men beregnes udfra følgende formel:

R = k * (10*g + s)

hvor R er solplettallet, g er antallet af solpletgrupper, s er det samlede antal pletter i alle grupper og k er en konstant, der angiver observationernes "effektivitet". Denne konstant er et tal mellem 0 og 1.

Hvis der på Solen er fem grupper (g = 5) og det samlede antal pletter i disse grupper er 87 (s = 87) og observationernes effektivitet vurderes til at være 86% (k = 0,86), så finder man et solplettal på R = 0,86 * (10*5 + 87) = 118.


Målt og forventet solflekkaktivitet for perioden 1970 - 2010.

  • Nordlyset skinner oftest og sterkest et par timer før midnatt eller ved midnatt
  • Sterke nordlys forekommer gjerne med cirka 27 dagers mellomrom. Grunnen er at nordlyset er sterkest når et aktivt område på solas overflate vender mot jorda. Sola roterer med en periode på cirka 27 dager.
  • Nordlys forekommer hyppigst senhøstes og tidlig om våren. Oktober, februar og mars er de beste måneder.
  • Forekomsten av nordlys varierer med solflekkperiodene, som har en 11-årssyklus. Den syklusen som vi nå er inne i, når antakelig sitt maksimum like etter årtusenskiftet.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here