Solen

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Solpletter
Soludbrud
Solvinden
Geomagnetiske storme


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Væsentlige data om solen

Solens afstand til Jorden: 148.798.900 km
Solvindens hastighed: 472,2 km/s
Solvindens tæthed: 11,7 protoner pr. cm3
Solplet tallet: 134
Aktuelle soludbrud: Mellemstort udbrud (M2-klasse flare)
  Mellemstort udbrud (M3-klasse flare)

Jordens bane om Solen er ikke helt cirkelrund, men har form som en ellipse. Derfor varierer Jordens afstand til Solen: den er mindst i begyndelsen af januar (147,1 mio. km) og størst i begyndelsen af juli (152,1 mio. km).

Middelafstanden er 149,6 mio. km. Denne afstand kaldes også en 'Astronomisk Enhed' (forkortes AU efter den engelske betegnelse 'Astronomical Unit') og bruges til at angive afstande i rummet.

Denne forskel på 5 mio. km mellem januar og juli er årsag til, at det sollys vi modtager i juli er omkring 7% mindre intenst end i januar. For os der bor på den nordlige halvkugle virker det lidt pudsigt, at Solen er længst væk om sommeren, altså når vi har det varmest.

Det er imidlertid sådan, at årstiderne hovedsageligt bestemmes af jordaksens hældning på 23,5 grader i forhold til Jordens bane omkring Solen. Når det er sommer på den nordlige halvkugle, er det fordi, jordaksen hælder mod Solen, således at solstrålerne falder mere stejlt på den nordlige halvkugle (Solen står højere på himlen) og dermed varmer mere effektivt.

Et halvt år senere er den modsatte situation aktuel og det er sommer på den sydlige halvkugle. Det faktum, at sollyset er 7% mindre intensivt når vi har sommer nordpå kunne så formodes at give koldere somre, men det er ikke tilfældet.

Sagen er den, at den nordlige halvkugle er mere dækket af landjord end den sydlige. Landjorden er lettere at opvarme end havene, hvorfor vi - så at sige - får mere ud af den stråling vi modtager fra Solen. Det resulterer i det lidt pudsige faktum, at somrene på den nordlige halvkugle i gennemsnit er varmere end på den sydlige halvkugle selvom Solen altså er længst fra Jorden i juli.
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here