Rovfugle

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Fjordhesten
Fuglereservat

ØRNE
 

HAVØRN
(HaIiaeetus albicilla)
Havørn Højde 100 cm. Norges største rovfugl. Store, næsten rektangulære vinger. Kort afrundet hale. Gamle fugle har helt hvid hale. Gult næb.
Sang/skrig, ku-ku-ku når nogen nærmer sig redeområdet.
Ses langs kysten fra Bergen til Vest-Finnmark.

KONGEØRN
(Aquila chrysaetos)
Kongeørn Højde 95 cm. Mørkebrun med gul isse og nakke. Rolige vingeslag - eller den sejler majestætisk på ubevægelige vinger. Norges næststørste rovfugl.
Ses i dalene fra Agder-områderne og til Ø-Finnmark

FISKEØRN
(Pandion hallaetus)
Fiskeørn Højde 60 cm. Brunsort rygside, hvid underside, mørk brystplet. Hovedet hvidligt med brunsort bånd omkring øjnene. Sorte vinge knokflekker. Styrtdykker.
Sang/skrig, pjyppjypp-jypp-jypp.
Ses spredt i de østlige dele af landet og til Finnmark.

FALKE
 

JAGTFALK
(Falco rusticolus)
Jaktfalk Højde 56 cm. Overside blå eller skifergrå med lyse pletter i tværbåndet på ryggen. Hvid underside med brune pletter.
Ses fåtalligt og spredt i højfjeldsområder over det meste av landet.

VANDREFALK
(Falco peregrinus)
Vandrefalk Højde 45 cm. Sorte tværbånd på oversiden, sorte tværbånd på bryst, bug og kropssider. Kraftigt, sort skægtræk omkring næb. Ses over det meste av Norge.

TÅRNFALK
(Falco tinnunculus)
Højde 35 cm. Rødbrun overside. Hannen har sorte pletter på ryggen, hunnen sorte tværbånd. Længere hale end dværgfalken. Står stille i luften på flagrende vinger.
Varselskrig, gigg-gigg-gigg-gigg.
Ses i varierende tæthed over hele landet.

DVÆRGFALK
(Falco columbarius)
Dvergfalk Højde 29 cm. Undersiden har kraftige længdestriber. Utydelig skægtræk omkring næb. Norges mindste rovfugl. Spidse vinger i stadig bevægelse under flugt som er lynhurtig.
Sang/skrig ved redeforstyrrelser, ki-ki-ki-ki.
Ses ofte i fjeldområder over hele landet.

VÅGER
 

HVEPSEVÅ
GE (Pernis apivorus)
Hvepsevåk Højde 58 cm. Dragten er meget varierende. Undersiden kan være mørkebrun eller hvid med spredte pletter. Stor som en hønsehøg eller musvåge, men har smallere vinger og længere hale.
Ses spredt i Sydnorge og op til Trøndelag.

FJELDVÅGE
(Buteo lagopus)
Højde 55 cm. Lys underside med en sort plet ved hver vingespids. Bredt sort felt over bugen og hvid overgump. Mest almindelige rovfugl i fjeldene.
Sang/skrig, klagende piiæh.
Ses i højere liggende skov- og fjeldområder så at sige over hele landet.

MUSVÅGE
(Buteo buteo)
Musevåk Højde 53 cm. Virker mørk på undersiden under flugt. De brede vinger har en bred, sort kant forrest på undersiden af vingerne. Musvågen mangler den hvide overgump.
Ses i skovområder nordøst fra V-Agder og til Trøndelag.


HØGE
 


HØNSEHØG
(Accipiter gentilis)

Hønsehauk

60 cm. Ligner en meget stor spurvehøg. Kredser ikke i svæveflugt over skov og åbent land som spurvehøge og våger. Korte sang, hurtigt kekk-kekk-kekk på rede pladsen. Reder i skovtrakter over hele landet.
 


SPURVEHØG
(Accipiter nisus)

Spurvehauk

35 cm. Hannen har blågrå overside, ofte rustrøde tværbånd på undersiden. Eneste rovfugl som optræder regelmæssigt i byer og tæt bebyggelse. Kredser roligt på stive vinger. Reder mere eller mindre normalt nordpå op til Troms.
 


BLÅ KÆRHØG (Circus cyaneus)

Myrhauk

45 cm. Hannen blågrå med sorte vingespidser. Hvid halefjer. Hunnen brun med hvid halefjer.
Reder i den nordlige del af Gudbrandsdalen og på Dovre. Sparsomt i øst-Finnmark.
 

 
RØRHØG
(Circus aeruginosus)

Sivhauk

50 cm. Hannen har mørk, rustbrun overside. Askegrå hale. Ikke hvid plet ved halefjer. Sorte vingespidser. Sejlende lav flugt.
Sang om foråret væi-væi
, i jagtområdet ki-ki-ki-ki-ke-ke.
Har redet flere steder ved Lista fra midten af 1970’erne. Ses også i sommerhalvåret i Sydnorge.
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here