Naturfænomener

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Nordlys
Midnatssol


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Søer
Vandfald

JÆTTEGRYDER.
Af ordet jætte, kæmpe: glat og cylindrisk fordybning i bjergoverfladen. En jættegryde er en rund fordybning (kugle) i et eroderet fjeld, dannet i en bræelv imod slutningen af sidste istid ved at smeltevandet satte sten og grus ('rivestenn') i roterende bevægelser. På den måde blev undergrunden udhulet. Jættegryderne kan blive flere meter brede og dybe.

Jettegryte fylt opp med løsmaterialer   Jettegryte med indre forhøyning (lys). Dannet ved at flere enn én rivestein har skavet seg ned.  

Formen som dannes ved udhulningen, ligner en gryde og fordi folk før i tiden troede at troldene stod for udformningen, kaldes den en jættegryde.

I Norge blev mange jættegryder dannet ved afslutningen af sidste istid. De blev dannet langs kysten, hvor havet stod højere end i dag. De blev skabt af bræelve som løb inde i isen eller trængte ned gennem fjeldet igennem små sprækker i isen. Mange jættegryder ligger derfor over havoverfladen og ofte langt inde på land, langt fra nutidens elve. Jættegryderne dannes fortsat, men de fleste er dannet ved tidligere højere vandstand, da landet lå dybere efter sidste istid.

   Rester av enorm jettegryte ved havet

Jættegryderne kan blive mere end 20 m dybe og 7-8 m brede og flere jættegryder kan ligge ved siden af hinanden langs en elv. De findes ved fosser (vandfald) og kraftigt strømmende elve eller langs åbne strande hvor brændingen har fået godt fat og drejer stenene rundt og rundt. I siderne på gryde, kan der være spor eller riller i spiralform ned mod bunden. Vandet har roteret ned langs væggene og er strømmet op igen i midten af gryden. I bunden har de cirkulerende sten gnavet sig ned som et murbor.  Der hvor fjeldet er mest blødt, finder man de største gryder.

Overraskende nok, finder man tilsvarende jættegryder, hvor der normalt slet ikke er vand overhovedet i dag. På grund af is og grus måtte tidligere ferskvand den gang, ofte vælge andre veje til havet end i dag. Måske var tungt saltvand også trængt ind i nogen af de dybeste hulrum under isen og afskar dem dermed fra ferskvands elve.  Nogen gange finder man jættegryder på helt flade strækninger. Det kan tyde på at bræen har ligget tungt ovenpå og at vandet har rislet ud igennem trange sprækker imellem isen og stenene.

   Den perfekt runde jettegryte    Rivestein fanget i sin egen gryte. Hjertøya, Molde.

Ved Oslo var der tidligere ca. 20 smukke jættegryder ved Kongshavn nord for Bekkelaget, men de er nu sprængt væk på grund af byggerier. En 13 meter dyb, 2,5 meter bred jættegryde på Bekkelaget blev i foråret 1993 tømt for fyld af Egil Schjelderup og 'åbnet' for publikum. En anden jættegryde findes med et støbt låg på, i det som nu er kælderen i Ekeberg-restauranten. Den største jættegryde i Norge er det andet kammer i Helvedet i Espedalen i Opland, 40 meter i diameter og 100 meter dyp.

Mange jættegryder er altså udhulet under istiden, antageligt i slutningen af istiden for omkring 10.000 år siden. Sådanne er lettest at finde i dag ved strandkanterne. Der er der er mindst chance for, at de har blevet dækket af sand, jord, lyng og træer. I bræsprækkerne kan smeltevandet opnå stor fart og trykket kan være stort, når vandet rammer fjeldoverfladen. På sådanne steder kan gryderne blive større og dybere end langs almindelige elve. Ofte står der bare en halv gryde igen. Der har den tidligere isbræ formodentligt fjernet den anden halvdel. Gryderne fortæller også hvor smeltevandselvene løb. Det kunne ligeså godt være opover bakke som nedover under bræerne, idet vandtrykket var enormt.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here