Geomagnetiske storme

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Geomagnetiske storme

Sandsynligheden for, at der kan opstå forstyrrelser i Jordens magnetfelt inddeles i tre niveauer: aktiv, mindre storm og stor storm.
Disse tre niveauer defineres ud fra noget, der hedder K-indekset. Det angiver med et tal mellem 0 og 9, hvor meget den vandrette del af Jordens magnetfelt er forstyrret.

Opdelingen i de tre kategorier er:

Aktiv: K = 4
Mindre storm: K = 5
Kraftig storm: K > 6

Der er større sandsynlighed for at se nordlys, når der er en kraftig storm end når feltet "kun" er aktivt. På den anden side er det ikke muligt at sige, at forstyrrelserne skal være på stormniveau for at der kommer nordlys.

Det er ligesom forudsigelser af vejret. Det er kun muligt, at sige, at der er en vis chance for regn, men det er ikke muligt at sige, at det helt sikkert vil regne i en bestemt by.

Bidrag til solvinden?
Fra Solen strømmer hele tiden elektrisk ladede partiker ud i rummet. Denne såkaldte solvind breder sig ud i Solsystemet, hvor den bl.a. påvirker Jordens magnetfelt. Variationer i solvindens hastighed og tæthed kan derfor skabe forstyrrelser i Jordens magnetfelt, der kan give anledning til smukt nordlys, men også til mere ubehagelige effekter som nedbrud af elforsyning.

Fordi spiculerne skyder op i koronaen, transporterer de varm gas op i denne del af solatmosfæren. Det vurderes, at de afleverer mere end 100 gange så meget stof i koronaen, som der skal til for at forsyne solvinden. Spiculerne er således af meget stor betydning for den samlede massetransport ind og ud af koronaen.

Nu hvor mekanismen bag spiculerne er afsløret, vil forskerne undersøge, hvorvidt det materiale som jetstrålerne bærer op i koronaen bidrager til solvinden. I deres fremtidige studier vil de også fokusere på, hvilken rolle chokbølger eventuelt spiller i de øvre dele af Solens atmosfære.

Læs mere i denne pressemeddelelse fra Lockheed Martin (på engelsk).

Solforskere har fundet en forklarng på, hvordan hurtige stråler af varm gas opstår på Solen. Det kan give ny indsigt i, hvordan materiale transporteres op i Solens varme atmosfære.

Spiculer ("små aks") er betegnelsen for hurtige jetstråler af varm gas, der bevæger sig væk fra Solens overfalde og ud i Solens varme atmosfære, koronaen.Selvom spiculerne har været kendt siden 1877 og selvom der til enhver tid er omkring 100.000 af dem i den nedre del af solatmosfæren, har det hidtil ikke været muligt at forklare, hvordan de dannes.

Sandsynligheder for geomagnetiske storme og nordlys
Sandsynligheder for forstyrrelser af Jordens magnetfelt som følge af forøget solaktivitet er givet for tre aktivitetsniveauer: Aktiv, mindre storm, stor storm (læs om definitionen på disse niveauer).

Forstyrrelserne kan bla. resultere i tilsynekomsten af nordlys. Bemærk, at Danmark ligger lige på overgangen mellem de to områder (mellem og høje breddegrader).
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here