Bjergarter

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Landformer
Geologi og Landsab

BJERGARTER
Undergrunden i den nordlige del af Vestlandet indeholder for en stor dels vedkommende grundfjeld, dvs. bjergarter der er af prekambrisk alder og som dateringer har afgjort er mellem 1000 og 1800 millioner år gamle. Grundfjeldet er delt ind i to store hovedgrupper; Jostedalskomplekset (på overfladen) og Jostedalskomplekset. I indre Nordfjord er det kun bjergarter fra Jostedalskomplekset. De dominerende bjergarter er stribet gneis med zoner af bandgneis og granit gneis. De stribede gneiser og bandgneis er bjergarter, som i større eller mindre grad har gennemgået omsmeltning ved temperatur- og trykpåvirkning under et stadium i metamorfosen (omdannelsen), der blandt andet førte til en krystallisering af visse mineraler. Under denne proces øgedes indholdet  af kalifelt spat og kvarts i bjergarterne. En del smeltede bjergarter trængte ind i gneisane og størknede som granit. Ved senere deformation er disse gneisane gået over til granit gjeisl. De tektoniske forhold i indre Nordfjord er komplicerede og bjergarterne har gennemgået flere deformationer i prekamrisk tid, såvel som i kaledonsk tid.


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here